Kurz: Rady pro inkluzi

 RÁDCE PRO INKLUZI, ANEB NĚKOLIK RAD PRO VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE ŠKOLÁCH

Ladislav Zilcher a kolektiv

 

Vážení kolegové, vítejte v e-learningovém kurzu "Rady pro inkluzi". Kurz je zaměřen pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Cílem kurzu je informační kampaň pro všechny vedoucí pracovníky a pedagogické pracovníky škol. Aby každý absolvent kurzu byl schopen definovat problematiku implementace inkluzivního typu vzdělávání do českého vzdělávacího systému. Dále aby každý dokázal vytvořit paralelní aktivity, které jsou typické pro diverzifikované prostředí školních tříd, a bez kterých je začleňování žáků spíše praxí integrativní. Pro pochopení i zahraničních modelů přidáváme pět online přednášek zahraničních expertů z Finska a Anglie, kteří doplňují zpětnovazební text "Rádce pro inkluzi". Kurz je tedy složen ze zpětnovazebního textu, kdy Vaším cílem je prostudovat jednotlivé kapitoly, po jejichž pojmutí je nutné zodpovědět na dané otázky a zamyslet se nad průběhem implementace inkluzivních strategií na Vaší vzdělávací instituci. Za každou kapitolou jsou aditivní zdroje poznání, dle kterých můžete nadále své znalosti rozvíjet. Po prostudování kapitol a zodpovězení otázek se volně přestupuje k pěti přednáškám od zahraničních expertů. Pokud jste prošli celým spektrem kurzu, pak  oporučujeme vyplnit vyhodnocující test, jehož splněním se můžete považovat za absolventa kurzu. Přejeme spoustu nových a zajímavých poznatků.


Za realizační a tvůrčí tým
L. Zilcher

Zpětnovazební text je možné stáhnout zde nebo kliknutím na následující obrázek.

Níže je doplňující část e-learningu v rámci kurzu "Rady pro inkluzi". Jedná se 5 ucelených přednášek zahraničních expertů, kteří dodají cenné rady pro ucelení pohledu na problematiku inkluzivního vzdělávání.

 

1. Prezentující pan Allison Collis             Odkaz ke shlédnutí naleznete zde

2. Prezentující paní Mark Penfold          Odkaz ke shlédnutí naleznete zde      

3. Prezentující pan Mark Penfold           Odkaz ke shlédnutí naleznete zde

4. Prezentující pan Mikael Risku             Odkaz ke shlédnutí naleznete zde

5. Prezentující paí Sulochini Pather        Odkaz ke shlédnutí naleznete zde

 

Své dosavadní znalosti můžete ověřit v testu, který naleznete zde. Přihlaste se v levé části obrazovky. Jméno je reditel a heslo Reditel100!

 

Své názory můžete společně diskutovat na následujícím diskuzním fóru:

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.